حق پناهی خاطرنشان کرد: عدم تخصیص اعتبار مناسب برای تولید و ایجاد بوروکراسی ها بر سر راه دریافت تسهیلات، باعث کاهش ظرفیت تولید و در نتیجه کاهش تولید صادرات کاشی و سرامیک شده است؛ به طوری که هم اکنون 144 تولیدکننده این محصول که ظرفیت تولید 700 میلیون متر مربع دارند، تنها 450 میلیون متر مربع تولید کاشی و سرامیک دارند. این فعال اقتصادی حوزه لوازم ساختمانی گفت: سرامیک البرز به سه کشور تولیدکننده کاشی و سرامیک در جهان یعنی ایتالیا، اسپانیا و ترکیه صادر می‌شود که البته به دلیل مشکلات مختلف و نداشتن برند جهانی، این کالا با بسته‌بندی این کشورها و با نام آنها صادر می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی گروه بنگاه‌ها- «تحریم‌ها مشکلات زیادی را بر سر راه صادرکنندگان ایجاد کرد، اما در عین حال ما را وادار کرد که از آن به عنوان فرصت برای رشد در تولید استفاده کنیم و بر این اساس هم اکنون جزو صادرکنندگان فعال کاشی و سرامیک به 52 کشور دنیا هستیم.» امیر حق پناهی، قائم مقام مدیر عامل شرکت کاشی و سرامیک البرز، با بیان این مطلب افزود: هم اکنون 98 درصد سهم بازار از کاشی سرامیک مینیاتور در انحصار شرکت کاشی و سرامیک البرز بوده که به لحاظ استانداردهای جهانی جزو 10 تولید کننده کاشی و سرامیک در جهان هستیم.
حق پناهی خاطرنشان کرد: عدم تخصیص اعتبار مناسب برای تولید و ایجاد بوروکراسی ها بر سر راه دریافت تسهیلات، باعث کاهش ظرفیت تولید و در نتیجه کاهش تولید صادرات کاشی و سرامیک شده است؛ به طوری که هم اکنون 144 تولیدکننده این محصول که ظرفیت تولید 700 میلیون متر مربع دارند، تنها 450 میلیون متر مربع  تولید کاشی و سرامیک دارند. این فعال اقتصادی حوزه لوازم ساختمانی گفت: سرامیک البرز به سه کشور تولیدکننده کاشی و سرامیک در جهان یعنی ایتالیا، اسپانیا و ترکیه صادر می‌شود که البته به دلیل مشکلات مختلف و نداشتن برند جهانی، این کالا با بسته‌بندی این کشورها و با نام آنها صادر می‌شود.  قائم مقام مدیر عامل شرکت کاشی و سرامیک البرز با اشاره به اهمیت تولید صادرات محور کاشی و سرامیک در برندسازی گفت: متاسفانه به دلیل صادرات کاشی و سرامیک بی کیفیت، ایران هم اکنون بازار خود در کشورهای دیگر مانند عراق، افغانستان و...، را از دست داده و به همین منظور مسوولان باید در صدور مجوز فعالیت برای کارخانه‌های جدید دقت بیشتری داشته باشند.