بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی خردادماه سال جاری در نمایشگاه بین المللی تهران آغاز به کار می کند.

یکی از فعالان صنعت معتقد است که بهترین راه حل برای مقابله با تحریم ها،اتحاد تولید کنندگان داخلی است.