تولیدکننده برتر حوزه کاشی و سرامیک با بیان اینکه هم اکنون تولید سرامیک مینیاتور خاورمیانه در انحصار ایران است گفت: از 700 میلیون متر مربع ظرفیت تولید سرامیک تنها 450 میلیون مترمربع در کشور تولید داریم.

بیست و یکمین نمایشگاه کاشی و سرامیک تهران امسال شاهد حضور برخی هنرمندان فعال در زمینه هنر-صنعت کاشی و سرامیک بود.